Extrems

Cartel para la obra de teatro Extrems realizada en Barcelona (Miniteatres) en Junio 2014.

Sant Jordi

Cartel para 9º edición 2014 de la feria medieval “La Llegenda de Sant Jordi i el Drac“del municipio de Sant Jordi de Puigverd, Lleida.